UG wydz biol

Adrianna Kilikowska

sylwetka_duza1

dr Adrianna Kilikowska
adiunkt
58 523 60 97
B/308
adriak@biotech.ug.gda.pl

Specjalności naukowe

np. biologia ewolucyjna

Zainteresowania naukowe

max 800 znaków

Publikacje

  • Sywula T., Krstanovski Z. Biała A., Wysocka A., Kilikowska A., Sell J. Phylogenetic position of Dendrocoelum lacteum (Tricladida) from the Balkan Lake Ohrid evidenced by allozyme data. 2006. Biochemical Systematics & Ecology, 34 (3): 212-218.
  • Kilikowska A., Wysocka A., Sell J., Ziętara M., Sywula T. 2006. Notes on genetic differentiation within the endemic Proasellus species group from Lake Ohrid (Balkan Peninsula). Biological Lett. 43(1): 21-32.
  • Wysocka A., Kostoski G., Kilikowska A., Wróbel B., Sell J. 2008. the Proasellus (Crustacea, Isopoda) species group, endemic to the Balkan lake Ohrid: a case of ecological diversification? Fundamental and Applied Limnology (Archiv fur Hydrobiologie) 172: 301-313.
  • Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Frąckiel K., Biała, A., Kilikowska A. and Sell, J. 2010. Genetic and morphological differentiation between isolated Polish populations of „glacial relict”, the endangered butterfly Oeneis jutta (Lepidoptera: Nymphalidae). European Journal of Entomology 107, 115-120.
  • Wysocka A., Lipowska M., Kilikowska A. 2010. Genetics in solving dyslexia puzzles: the overview. Acta Neuropsychologica, 8(4), 315-331.
  • Wysocka A., Grabowski M., Sworobowicz L., Burzyński A., Kilikowska A., Kostoski G., Sell J. 2013. (accepted). A tale of  time and depth: intralacustrine radiation in endemic Gammarus species flock from the ancient Lake Ohrid. Zoological Journal of the Linnean Society.
  • Wysocka A., Kozera (Kilikowska) A. 2004. Dywergencja molekularna ośliczek (Isopoda, Asellidae) z Jeziora Ochrydzkiego (Macedonia). T. Namiotko, T. Sywula (red.) Bioróżnorodność środowisk dna zbiorników wodnych. BEL Studio, Gdańsk-Warszawa, 98-100.
  • Kilikowska A. 2007. Dywergencja endemicznych równonogów (Isopoda: Asellidae) z reliktowego Jeziora Ochrydzkiego. Praca doktorska. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  • Kaczmarczyk A., Mioduchowska M., Kilikowska A., Sell J. 2011. Zmienność genetyczna gatunku w skali przestrzennej: populacje skójki gruboskorupowej Unio crassus (Bivalvia: Unionidae) z dopływów Wisły i Dunaju [w:] Taksonomia jako narzędzie w poznaniu bioróżnorodności naszej planety (Taxonomy; a tool to recognize the biodiversity of our planet) [red:] Tarnowski D. i in. 34, ISBN 978-83-61764-20-5.
  • Mioduchowska M., Kilikowska A., Biała A., Wysocka A., Sell J. 2010. Zastosowanie markerów genetycznych w badaniach zmienności małży słodkowodnych z rodziny Unionidae (The application of genetic markers in research on variability of freshwater mussels from the Unionidae family) [in:] Bezkręgowce denne wód parków narodowych Polski, The functioning and protection of water ecosystems, [red:] T. Joniak, 69-73, ISBN 978-83-62298-09-9 (monografia).